Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : art. 4 pkt. 8
Przedmiot zamówienia : Ochrona w formie monitorowania oraz w systemie dyskretnego ostrzegania i technicznego zabezpieczenia budynku Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn, e-mail:
Termin składania ofert : 18.12.2017 godz.9.00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.K/3221/246/DA/261/2017
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2017-12-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-08

Nr 2 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-08

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-08

Nr 4 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-08

Nr 5 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-08

Nr 6 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-19

wróć