Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : art. 4 pkt. 8
Przedmiot zamówienia : Konserwaca i bieżące utrzymanie sugnalizacji świetlnej w ciągu dr. woj. nr 536 w msc. Iława ul. Wyszyńskiego w roku 2018.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 28.12.2017 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 28.12.2017 r. godz. 9:15
Numer postępowania : RDW.N/184/3221/DM/200/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2017-12-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-12-18

Nr 2 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-12-18

Nr 3 Opis pliku: Zał. Nr 1 do umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-12-18

Nr 4 Opis pliku: Kosztorys

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-12-18

Nr 5 Opis pliku: Informacja podana na otwarciu ofert w dn. 28.12.17 r.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-12-28

Nr 6 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-12-28

wróć