Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : Art.4 pkt.8
Przedmiot zamówienia : Naprawa sygnalizacji świetlnej-Systemu Dyscyplinowania Kierowców na skrzyżowaniu DW 592 i DW 590
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn, e-mail:
Termin składania ofert : 22.01.2018r. godz. 9.00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.K/3221/2/DM/4/2018
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2018-01-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2018-01-12

Nr 2 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2018-01-12

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2018-01-12

Nr 4 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2018-01-12

Nr 5 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2018-01-12

wróć