Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt. 8
Przedmiot zamówienia : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4)".
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 20.06.2018 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 20.06.2018 r. godz. 9:15
Numer postępowania : RDW.N/84/3221/TD/I/14,16,18,20/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-06-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Charakterystyka kandydata

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 2 Opis pliku: Oferta

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 3 Opis pliku: OPZ - Kuligi

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 4 Opis pliku: OPZ Fitowo - Bielice

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 5 Opis pliku: OPZ Marzęcice - Nowe Miasto

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 6 Opis pliku: OPZ Tylice

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 7 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 8 Opis pliku: Wykaz osób

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 9 Opis pliku: Zapytanie ofertowe/Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 10 Opis pliku: 1 strona ogłoszenia

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-14

Nr 11 Opis pliku: Informacja podana na otwarciu ofert w dniu 20.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-20

Nr 12 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty do części nr 3

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-26

Nr 13 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku - część nr 4 (Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie)

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-09-03

Nr 14 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku - część Nr 1 (Tylice)

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-09-17

Nr 15 Opis pliku: Zawiadomienie o unieważnieniu - Cz Nr 2 (Kuligi)

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-09-26

wróć