Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ART.4 PKT. 8
Przedmiot zamówienia : REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DROGOWEGO ZDW W OLSZTYNIE, SĘDŁAWKI 4a, 11-200 BARTOSZYCE
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTA BUDOWLANA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn, e-mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : 22.06.2018 r. DO GODZ. 12:00
Termin otwarcia ofert : 22.06.2018 r. GODZ. 12:10
Numer postępowania : RDW.K/3221/121/DA/130/2018
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Katarzyna Piotrowska, utworzono : 2018-06-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, FORMULARZ OFERTOWY, KOSZTORYS OFERTOWY

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 2 Opis pliku: FORMULARZ OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 3 Opis pliku: KOSZTORYS OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 4 Opis pliku: ST

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 5 Opis pliku: OPIS TECHNICZNY

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 6 Opis pliku: INFORMACJA BIOZ

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 7 Opis pliku: RYS. A1

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 8 Opis pliku: RYS. A2

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 9 Opis pliku: RYS. I-1

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 10 Opis pliku: RYS. S-1

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 11 Opis pliku: RYS. T-1

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 12 Opis pliku: PRZEDMIAR

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 13 Opis pliku: WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-06-14

Nr 14 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2018-07-02

wróć