Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt. 8  w zw. z art. 6a
Przedmiot zamówienia : Wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Iławie.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.N/58/3221/DM/57/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-04-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zapytanie ofertowe

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-04-21

Nr 2 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-04-21

Nr 3 Opis pliku: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-04-24

Nr 4 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-04-27

wróć