Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : Art. 4 pkt 8
Przedmiot zamówienia : Remont chodników przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Olecku
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Termin składania ofert : 07.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 07.05.2020 r. godz. 10:10
Numer postępowania : RDW.O/3221/10/DM/58/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Kamil Nalewajko, utworzono : 2020-04-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Umowa

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-04-22

Nr 2 Opis pliku: Specyfikacja Techniczna

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-04-22

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy - Olecko

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-04-22

Nr 4 Opis pliku: Formularz cenowy - Gołdap

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-04-22

Nr 5 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-04-22

Nr 6 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-04-22

Nr 7 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-05-08

Nr 8 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Kamil Nalewajko dnia: 2020-05-12

wróć