Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt 8 Pzp
Przedmiot zamówienia : CZĘŚĆ 1 - ,,Remont dachu budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20” i CZĘŚĆ 2- ,,Remont elewacji budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie,                               ul. Bałtycka 20’’
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : do dn. 12.05.2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert : dn. 12.05.2020 r. od godz. 12.10
Numer postępowania : RDW.K/3221/85/DA/91/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marcin Drabarz, utworzono : 2020-05-04

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie dach, elewacja RDWK 2020

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 2 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OF. cz. 1

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OF. cz. 2

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 4 Opis pliku: ZAŁACZNIK NR 2 CZ 1 Kosztorys Ofertowy dach

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 5 Opis pliku: ZAŁACZNIK NR 2 CZ 2 Kosztorys Ofertowy elewacja

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 6 Opis pliku: ZAŁACZNIK NR 3 CZ 1 OPZ dach

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 7 Opis pliku: ZAŁACZNIK NR 3 CZ 2 OPZ elewacja

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 8 Opis pliku: ZAŁACZNIK NR 4 Projekt umowy dach, elewacja RDWK 2020

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-04

Nr 9 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-05-15

wróć