Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia : Dostarczenie oznakowania pionowego typu wilcze oczy wraz z słupkami do montażu odblasków typ U-1a - dostawa materiałów odblaskowych.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dnia 29.05.2020 r., do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/5313/TD/122/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2020-05-05

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Dostarczenie oznakowania pionowego typu "wilcze oczy" wraz z słupkami do montażu odblasków typ U-1a - dostawa materiałów odblaskowych.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2020-05-05

Nr 2 Opis pliku: Wzór umowy wilcze oczy

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2020-05-06

wróć