Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ROZEZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia : wykonanie badań konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zespołu 11 kapiliczek rożańcowych przy drodze wojewódzkiej 594 na odc. Reszel-Święta Lipka oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich ukierunkowanych na wstrzymanie procesów destrukcyjnych.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 10.06.2020r. godz 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW-TD/5313-123/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2020-05-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: zał Nr 1 - rozeznanie cenowe- wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-05-20

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - wzór umowy - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-05-20

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-05-20

wróć