Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowowej dla zadania:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy chodnika w Rybnie
2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509 w m. Zastawno
3. Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary
z podziałem na części.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dnia 04.06.2020 r., do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/124/IP/8/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2020-05-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zapytanie ofertowe z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 2 Opis pliku: Zał. nr 1 - Formularz ofertowy z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 3 Opis pliku: Zał. nr 2 - Wykaz usług z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 4 Opis pliku: Zał. nr 3 - Wyliczenie ceny kompletnej dokumentacji z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 5 Opis pliku: Zał. nr 4 - Karta pobytu projektanta z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 6 Opis pliku: Zał. nr 5 - Wzór umowy z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 7 Opis pliku: Zał. nr 6 - Zakres projektu Rybno z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 8 Opis pliku: Zał. nr 7 - Zakres projektu Zastawno z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 9 Opis pliku: Zał. nr 8 - Zakres projektu Młynary z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 10 Opis pliku: Zał. nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia z dn. 26.05.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-05-26

Nr 11 Opis pliku: Zał. Nr 10 - Informacja o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-06-17

wróć