Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb :
Przedmiot zamówienia : Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom Obwodów Drogowych w Olecku i Gołdapi
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : 05.06.2020 godz.10.00
Termin otwarcia ofert : 05.06.2020 godz.10.15
Numer postępowania : RDW.O/3221/9/DA/63/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-05-27
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Wioletta Szymborska, utworzono : 2020-05-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: 1.Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-05-27

Nr 2 Opis pliku: 2.Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-05-27

Nr 3 Opis pliku: 0.Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-05-27

Nr 4 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-06-05

Nr 5 Opis pliku: 5. Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-06-08

wróć