Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt. 8
Przedmiot zamówienia : Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach wojeódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojeódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 częśći.
CZĘŚĆ NR 1: Odnowienie wraz z dostosowaniem do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu oznakwoania poziomego jezdni drogi wojeódzkiej nr 609 na odcinku Mikołajki - Ukta w technologi jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikrokulkami szklanymi.
CZĘŚĆ NR 2: Odnowienie wraz z dostosowaniem do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu oznakwoania poziomego jezdni drogi wojeódzkiej nr 643 na odcinku Wilkasy - Olszewo w technologi jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikrokulkami szklanymi.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn, e-mail: rdw.ketrzy.@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : 26.06.2020r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert : 26.06.2020r. godz. 12:15
Numer postępowania : RDW.K/3221/124/DM/133/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Łukasz Dziemiańczuk, utworzono : 2020-06-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 2 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 3 Opis pliku: Kosztorys ofertowy DW 609

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 4 Opis pliku: Kosztorys ofertowy DW 643

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 5 Opis pliku: POR DW 609

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 6 Opis pliku: POR DW 643

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 7 Opis pliku: STWiORB

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 8 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-17

Nr 9 Opis pliku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Łukasz Dziemiańczuk dnia: 2020-06-30

Nr 10 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? CZĘŚĆ NR 1 03.07.2020

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2020-07-03

wróć