Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt 8 Pzp
Przedmiot zamówienia : Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Morągu.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 26.06.2020 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.E/3221/DM/88/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Piotr Jodziałło, utworzono : 2020-06-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 2 Opis pliku: Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 3 Opis pliku: Zał. nr 2 - Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 4 Opis pliku: Zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 5 Opis pliku: zał. 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 6 Opis pliku: zał. 2 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 7 Opis pliku: Zał. nr 4 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 8 Opis pliku: Zał. nr 5 - Wzór umowy

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-23

Nr 9 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Piotr Jodziałło dnia: 2020-06-29

wróć