Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt 8 Pzp
Przedmiot zamówienia : Modernizacja budynku-wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku OD Gołdap ul.Chopina 14; 19-500 Gołdap
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko,
Termin składania ofert : 15.07.2020 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : 15.07.2020 10.10
Numer postępowania : RDW.O/3221/12/DA/103/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-07-06
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Wioletta Szymborska, utworzono : 2020-07-06

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-06

Nr 2 Opis pliku: 2 FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-06

Nr 3 Opis pliku: 3 FORMULARZ CENOWY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-06

Nr 4 Opis pliku: 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-06

Nr 5 Opis pliku: 5 UMOWA

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-06

Nr 6 Opis pliku: 6 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-15

Nr 7 Opis pliku: 7 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-07-20

wróć