Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy - Sucholaski"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 20.07.2020r. godz 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/214/IP/14/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2020-07-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - Zapytanie ofertowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - Formularz ofertowy zał Nr 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 -0 Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - Tabela A wyliczenie ceny kompletnej dokumentacji projektowej - Zał Nr 3

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - wzór karty pobytu projektanta na terenie objętym inwestycją - Zał Nr 4

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - wzór umowy Zał Nr 5

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 7 - mapa zakres projektu

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 8 Opis pliku: Zał Nr 8 - Wykaz usług -Zał Nr 7

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-13

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 10 - Informacja o wyniku postępowania z dn.23.07.2020r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-07-23

wróć