Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 4 pkt. 8 w zw. z 6a
Przedmiot zamówienia : Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa - Lidzbark w lok od km 5+067 do km 5+756.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 22.07.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 22.07.2020 r. godz. 9:05
Numer postępowania : RDW.N/98/3221/DM/107/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-07-16

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: SST

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 2 Opis pliku: WTW AC11S

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 3 Opis pliku: WTW AC16W

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 4 Opis pliku: Kosztorys ofertowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 5 Opis pliku: Kosztorys - edytowalny

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 6 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 7 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-16

Nr 8 Opis pliku: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-22

Nr 9 Opis pliku: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-27

wróć