Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-07-16 - Rejon Dróg w Elblągu
1.1.  Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu instalacji alarmowej 1.2.  Modernizacja systemu telewizji przemysłowej...
czytaj więcej... 
2018-07-11 - Rejon Dróg w Nidzicy
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z usunięcia drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2)....
czytaj więcej... 
2018-07-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów brukarskich na „Remont chodnika w msc. Ukta przy DW nr 610”....
czytaj więcej... 
2018-07-09 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zakup 2 programów kosztorysowych (Auto Cad i Norma Pro) dla biura RDW Nidzica....
czytaj więcej... 
2018-07-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont pomieszczeń garażowo - warsztatowych w budynku biurowo - garażowym Rejonu Dróg Wojewódzkich, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 na działce 7/13 - 4 etap I...
czytaj więcej... 
2018-06-26 - Rejon Dróg w Olecku
Remont odwodnienia w ciągu dr. woj. nr 667 w m. Drygały...
czytaj więcej... 
2018-06-15 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4)". ...
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DROGOWEGO ZDW W OLSZTYNIE, SĘDŁAWKI 4a, 11-200 BARTOSZYCE...
czytaj więcej... 
2018-05-23 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autob...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,