Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-10-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odbiór i utylizację odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Nidzicy z podziałem na czę...
czytaj więcej... 
2017-10-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Montaż znaków aktywnych C-9 wraz z aktywnymi słupkami przeszkodowymi U-5c w ciągu drogi woj. nr 521 na terenie OD Iława oraz drogi woj. 544 na terenie OD Działdowo. ...
czytaj więcej... 
2017-10-11 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa zimowej odzieży roboczej i obuwia pracownikom obwodów drogowych w Olecku i Gołdapi oraz kurtek zimowych pracownikom działu technicznego w RDW Olecko ...
czytaj więcej... 
2017-10-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia w msc. Węgorzewo ul. Zamkowa 32 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 ...
czytaj więcej... 
2017-10-04 - Rejon Dróg w Nidzicy
Montaż punktowych elementów odblaskowych w lok od km 43+585 do km 43+615 w ciągu dr. woj. nr 521 na terenie OD Iława....
czytaj więcej... 
2017-10-04 - Rejon Dróg w Olecku
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-10-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo Część Nr 2 - Budowa chodnika i zatok aut...
czytaj więcej... 
2017-09-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont schodów skarpowych na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 km 33+060 str. P...
czytaj więcej... 
2017-09-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3....
czytaj więcej... 
2017-09-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa własnym transportem oleju napedowego grzewczego do siedziby Rejonu Dog WOjewózkich i Powiatowego Zarzadu Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,