Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-09-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wybranych drzew przydrożnych rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 na odc. Międzylesie – Orzechowo w km od 30+000 do km 32+400 adminis...
czytaj więcej... 
2021-09-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przeglad ekologiczny w zakresie oddziaływania akustycznego dla drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604. ...
czytaj więcej... 
2021-09-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w ...
czytaj więcej... 
2021-09-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wybranych drzew przydrożnych rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odc. Kętrzyn – Bartoszyce administrowanej przez Rejon Dró...
czytaj więcej... 
2021-09-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja poboczy i oczyszczenie rowów odwadniających w pasie drogi wojewódzkiej nr 511 administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie od km 32+081 do km 32+26...
czytaj więcej... 
2021-08-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w l...
czytaj więcej... 
2021-08-20 - Rejon Dróg w Olecku
Remont przepustu w km 25+950 w ciągu DW 656 w msc. Grabnik...
czytaj więcej... 
2021-08-10 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont ekranów dźwiękochłonnych DW 598...
czytaj więcej... 
2021-08-09 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie okresowego pomiaru i analizy hałasu komunikacyjnego oraz sporządzenie strategicznych map hałasu dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, o n...
czytaj więcej... 
2021-08-06 - Rejon Dróg w Nidzicy
Sukcesywne podlewanie młodych drzewek posadzonych w pasie drogowym DW 537, 544, 515, 520...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,