Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2018-04-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobus...
czytaj więcej... 
2018-04-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: „Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową...
czytaj więcej... 
2018-04-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zakup odzieży roboczej, obuwia oraz środków ochrony osobistej dla pracowników RDW Nidzica....
czytaj więcej... 
2018-04-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 505 w msc. Młynary w zakresie chodnika....
czytaj więcej... 
2018-04-10 - Rejon Dróg w Olecku
Wykonanie i odnowa poziomego oznakowania dróg farbą z kulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2018-04-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia posesji Rejonu Dróg Wojewózkich Kętrzyn, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2018-04-04 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem i oprawą, montaż nowego słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem i oprawą w ciagu DW 594 na odc. Robawy - Kętrzyn w km 23+148 strona lewa...
czytaj więcej... 
2018-04-04 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Konserwacja oświetlenia ulicznego w ciągu DW 592 w msc. Bartoszyce przy ulicy Kętrzyńskiej...
czytaj więcej... 
2018-04-03 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom OD w Olecku i Gołdapi...
czytaj więcej... 
2018-03-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont schodów skarpowych na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr  511 km 33+060 str. P...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,