Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-12-07 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 613 Bronowo - Różnowo w sezonach zimowych 2018-2019, 2019/2020, 2020/2021....
czytaj więcej... 
2018-12-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych so siedziby ZDw w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b....
czytaj więcej... 
2018-11-29 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa laptopa szt. 1 do RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2018-11-26 - Rejon Dróg w Nidzicy
Naprawa uszkodzonych poręczy mostu w km 10+435 drogi wojewódzkiej nr 536 w msc. Rodzone. ...
czytaj więcej... 
2018-11-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Elbl...
czytaj więcej... 
2018-11-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Mor...
czytaj więcej... 
2018-11-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Pien...
czytaj więcej... 
2018-11-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w msc. FIJEWO w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego. ...
czytaj więcej... 
2018-11-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa wywozu niesegrgowanych odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami o kodzie 200301 i eksploatacja pojemnika SM 1100 z posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2018-11-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami o kodzie 200301 i eksploatacja pojemnika SM 1100 z posesji Obwodu Drogowego nr 2, 11-200 Bartoszyce/ Sędławki 4a...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,