Głównej zawartości

Majątek

 
MAJĄTEK
Wartość księgowa brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
podstawowe środki trwałe, w tym: 3 649 123 611,22
grupa 0 208 364 564,61
grupa I 20 699 077,63
grupa II 3 408 947 516,58
grupa III 36 187,00
grupa IV 328 044,89
grupa V 2 438 442,50
grupa VI 346 506,29
grupa VII 6 791 721,36
grupa VIII 1 171 550,36
podstawowe wartości niematerialne i prawne 225 760,85
pozostałe środki trwałe 4 799 074,30
pozostałe wartości niematerialne i prawne 570 396,97
   
   
stan na dzień 31.12.2022 r.