Głównej zawartości

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 5 z 2020 r. z dnia 7 lutego 2020 r.

Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego

specjalista-koordynator projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Krzysztof Gościewski - Olsztyn

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku specjalista-koordynator projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2020-03-09

Informację wytworzyła:                                                                                 Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                 Waldemar Królikowski