Głównej zawartości

UsługiTryb : PRZETARG NIOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Naprawa i serwis samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 12.02.2020 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 12.02.2020 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K/PN-2/3220/12/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-02-03
Numer ogłoszenia w BZP : 508465-N-2020


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2020-02-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2020-02-03

wróć