Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark".
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 06.12.2019 r., do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : dn. 06.12.2019 r., godz. 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRIII-2/PN/3220/93/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-11-21
Numer ogłoszenia w BZP : 625510-N-2019


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2019-11-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku:

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2019-11-21

wróć