Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :

Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021.

Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 30.12.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/102/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-12-17
Numer ogłoszenia w BZP : 636718-N-2019


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2019-12-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2019-12-17

wróć