Głównej zawartości

UsługiTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 4 części.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 27.01.2020 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 27.01.2020 godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K/PN-2/3220/5/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-01-16
Numer ogłoszenia w BZP : 502647-N-2020


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2020-01-16

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2020-01-16

wróć