Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 20.02.2020 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E/PN-2/3220/20/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-02-11
Numer ogłoszenia w BZP : 511451-N-2020


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2020-02-11

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2020-02-11

wróć