Głównej zawartości

DostawyTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu oraz Obwodu Drogowego w Pieniężnie w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : dostawy
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 5.12.2018 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 5.12.2018 r., godz. 10:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/143/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-11-23
Numer ogłoszenia w BZP : 652201-N-2018


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-11-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 3 Opis pliku: Załączniki do SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 4 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 5 Opis pliku: Formularz cenowy - część 1 - Elbląg

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 6 Opis pliku: Formularz cenowy - część 2 - Pieniężno

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 7 Opis pliku: Formularz oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 8 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-11-23

Nr 9 Opis pliku: Protokół z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-12-05

wróć