Głównej zawartości

DostawyTryb :
Przedmiot zamówienia : Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW w Elblągu.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/8/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-02-12
Numer ogłoszenia w BZP : 512870-N-2019


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2019-02-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców dot. przeprowadzenia postępowania i dokumentacji przetargowej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2019-02-12

wróć