Głównej zawartości

DostawyTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa 920 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : dostawy
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 20.09.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/65/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-09-12
Numer ogłoszenia w BZP : 596658-N-2019


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2019-09-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2019-09-12

wróć