Głównej zawartości

DostawyTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych w latach 2020-2022 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : DOSTAWY
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 08.11.2019 r. do godz. 11:30 ZMIANA TERMINU 13.11.2019 R.
Termin otwarcia ofert : 08.11.2019 r. godz. 12:00 ZMIANA TERMINU 13.11.2019 R.
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/89/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-10-29
Numer ogłoszenia w BZP : 615850-N-2019


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2019-10-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2019-10-29

wróć