Głównej zawartości

DostawyTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu w roku 2020.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : dostawy
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 11.12.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/96/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-12-02
Numer ogłoszenia w BZP : 630436-N-2019


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2019-12-02

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2019-12-02

wróć