Głównej zawartości

DostawyTryb : przeatrg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 07.02.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 07.02.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/7/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-01-30
Numer ogłoszenia w BZP : 507560 - N - 2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-01-30

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-01-30

wróć