Głównej zawartości

DostawyTryb :
Przedmiot zamówienia : DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SIEDZIBY RDW OLECKO PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 12 , 19-400 OLECKO
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : DOSTAWA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : 18.12.2020 9 GODZ.
Termin otwarcia ofert : 18.12.2020 GODZ. 9.10
Numer postępowania : RDW.O/3221/20/DA/198/2020
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Wioletta Szymborska, utworzono : 2020-12-10

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-10

Nr 2 Opis pliku: 2 WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-10

Nr 3 Opis pliku: 3 FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-10

Nr 4 Opis pliku: 4 FORMULARZ ASORTYMENTOWY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-10

Nr 5 Opis pliku: 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-10

Nr 6 Opis pliku: 6 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-18

Nr 7 Opis pliku: 7 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2020-12-29

wróć