Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2020 z podziałem na części (3).
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 05.05.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 05.05.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/42/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-04-16
Numer ogłoszenia w BZP : 531676-N-2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-04-16

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-04-16

wróć