Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica.

Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 14.05.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 14.05.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/39/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-04-28
Numer ogłoszenia w BZP : 535139 - N - 2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-04-28

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-04-28

wróć