Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Regulacja poboczy i rowów oraz wykonanie ścieków w ciągu dróg woj. administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3).

 
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 04.06.2020 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 04.06.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/57/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-05-20
Numer ogłoszenia w BZP : 541826-N-2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-05-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-05-20

wróć