Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 542 Rychnowo - Działdowo w lok od km 42+100 do km 42+750.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 21.07.2020 r. godz. 9:15
Termin otwarcia ofert : 21.07.2020 r. godz. 9:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.N/PN-2/3220/69/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-07-06
Numer ogłoszenia w BZP : 558494 - N - 2020


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2020-07-06

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2020-07-06

wróć