Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 13.09.2019 r. do godz. 11:30 ZMIANA TERMINU 16.09.2019
Termin otwarcia ofert : 13.09.2019 r. godz. 12:00 ZMIANA TERMINU 16.09.2019
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/68/19
Data ogłoszenia w BZP : 2019-08-28
Numer ogłoszenia w BZP : 590757-N-2019


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2019-08-28

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2019-08-28

wróć