Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2020.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 2.03.2020 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/RDW.E/PN-2/3220/18/2020
Data ogłoszenia w BZP : 2020-02-13
Numer ogłoszenia w BZP : 512240-N-2020


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2020-02-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla wykonawców

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2020-02-13

wróć