Głównej zawartości

UsługiTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia :
Wycinka drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW nr 512 na odcinku Pienięzno - Bartoszyce w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno - Bartoszyce" :
Zadanie nr 1 : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pienięzno - Górowo Iławieckie
Zadanie nr 2 : Rozbudowa drogo wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo - Iławieckie Bartoszyce
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 24.10.2018r godz 11:00
Termin otwarcia ofert : 24.10.2018r godz 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IR-1/PN/3220/116/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-09-15
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 178-403426


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-09-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 178-403426

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - SIWZ + załączniki - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - OPZ - wersja edytowalna - zał NR SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 3 - Formularz oferty 9 wersja edytowalna - Zał Nr 2 SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 4 - Formularz cenowy wersja edytowalna - Zał Nr 3 SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 5 - wzór oświadczenia dot przynależności do grupy kapitałowej wersja edytowalna - Zał Nr 5 SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 6 - zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa -wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 8 Opis pliku: Zał Nr 7 - wzór umowy wersja edytowalna - zał Nr 7 SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 8 - oświadczenie RODO - wersja edytowalna - Zał Nr 8 SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 10 Opis pliku: Zał Nr 9 - Decyzje

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 11 Opis pliku: zał Nr 10 - Projekt wykonawczy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 12 Opis pliku: Zał Nr 11 - Projekt budowlany cz 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 13 Opis pliku: Zał Nr 12 - Projekt budowlany cz 2

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 14 Opis pliku: Zał Nr 13 - JEDZ -zał Nr 4 SIWZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 15 Opis pliku: Zał Nr 14 - JEDZ wersja ESPD -

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-17

Nr 16 Opis pliku: Zał Nr 15 - Pismo w sprawie zmiany SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców -25.09.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-25

Nr 17 Opis pliku: Zał Nr 16 - SIWZ - zmiany z dn. 25.09.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-09-25

Nr 18 Opis pliku: Zał Nr 17 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 19 Opis pliku: Zał Nr 18 - SIWZ - zmiany 05.10.2018r. - PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 20 Opis pliku: Zał Nr 19 SIWZ zmiany wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 21 Opis pliku: Zał Nr 20 - Opis przedmiotu zamówienia - Zał Nr 1 SIWZ - wersja PDF - zmiany 05.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 22 Opis pliku: Zał Nr 21 - formularz cenowy Zał Nr 3 SIWZ - PDF - zmiany 05.10.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 23 Opis pliku: Zał Nr 22 - formularz cenowy Zał Nr 3 SIWZ wersja edytowalna - zmiany 05.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 24 Opis pliku: Zał Nr 23 - Wzór umowy Zał Nr 7 SIWZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 25 Opis pliku: Zał Nr 24 - Pismo Nr 2 z dnia 05.10.2018r. w sprawie zmiany SIWZ i ogłoszenia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-05

Nr 26 Opis pliku: Załącznik Nr 25 - Pismo Nr 3 w sprawie zmiany treści SIWZ z dnia 09.10.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-09

Nr 27 Opis pliku: Załącznik Nr 26 - SIWZ zmiany z dn. 09.10.2018r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-09

Nr 28 Opis pliku: Załącznik Nr 27 - SIWZ zmiany z dn. 09.10.2018r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-09

Nr 29 Opis pliku: Załącznik Nr 28 - Pismo Nr 4 - odpowiedz na pytanie wykonawcy z dnia 17.10.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-17

Nr 30 Opis pliku: Załącznik Nr 29 - informacja z otwarcia ofert z dnia 26.10.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-29

Nr 31 Opis pliku: Zbiorcze zestawienie ofert 26.10.18 wycinka

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-10-26

wróć