Głównej zawartości

UsługiTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 10.04.2019 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 10.04.2019 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–1/PN/3220/19/19
Data ogłoszenia w UOPWE : 2019-03-07
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2019-S 047-107799


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2019-03-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2019-03-07

wróć