Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 11.03.2020 r., do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : dn. 11.03.2020 r., godz. 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP-IR.III/PN-1/3220/2/2020
Data ogłoszenia w UOPWE : 2020-01-24
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2020/S 017-036862


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2020-01-24

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW z dn. 24.01.2019 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-01-24

wróć