Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nbieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/15/2020
Data ogłoszenia w UOPWE : 2020-02-04
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2020/S 024-053916


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2020-02-04

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja dla Wykonawców

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2020-02-04

wróć