Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki.”
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/11/19
Data ogłoszenia w UOPWE : 2019-02-14
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2019/S 032-072008


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2019-02-15

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O PRZETARGU

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2019-02-15

wróć