Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark".
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 12.03.2020 r., do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : dn. 12.03.2020 r., godz. 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP-IR.III/PN-1/3220/13/2020
Data ogłoszenia w UOPWE : 2020-02-03
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2020/S 023-051336


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2020-02-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW z dn. 03.02.2020 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2020-02-03

wróć