Głównej zawartości

UsługiTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 24.03.2020 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 24.03.2020 godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K/PN–1/3220/22/2020
Data ogłoszenia w UOPWE : 2020-02-13
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2020/S 031-072728


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2020-02-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2020-02-13

wróć