Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 11.07.2018 r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert : dn. 11.07.2018 r., godz. 11:30.
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/39/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-04-05
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 066-146067


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-04-06

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 066-146067

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 2 Opis pliku: SIWZ dot. 504 Pogrodzie - Braniewo na odc. Pogrodzie - Frombork - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 3 Opis pliku: Załączniki do SIWZ (zał. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). Wykonawca powinien zapisać zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej plik xml na dysku lokalnym czy innym nośniku danych. Wersja elektroniczna JEDZ/ ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowania do serwisu eESPD. W celu poprawnego zaimportowania JEDZ-a należy postępować zgodnie z pkt. 13.2 b) SIWZ.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 6 do SIWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 11 Opis pliku: Załącznik nr 7 do SIWZ - Ogólne oraz Szczególne Warunki Kontraktu - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 12 Opis pliku: Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokument umowy - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Wzór gwarancji jakości - załącznik do umowy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 14 Opis pliku: Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór Tabeli Dane Kontraktowe - załącznik do umowy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 15 Opis pliku: Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia dot. umowy o pracę - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 16 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - WYMAGANIA OGÓLNE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 17 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA DROGOWA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 18 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - MOST NAD RZEKĄ NARUSĄ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 19 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 1

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 20 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 21 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 22 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 23 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 5

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 24 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 6

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 25 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - OBIEKT INŻYNIERSKI - PRZEPUSTY cz. 7

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 26 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA SANITARNA - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 27 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 28 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 29 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 30 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 31 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 32 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ SSPW, PCSS, HAWE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 33 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - WSZYSTKIE BRANŻE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 34 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA GEOTECHNICZNA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 35 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA ZIELEŃ - INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 36 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - BRANŻA ZIELEŃ - SZATA ROŚLINNA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 37 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - ZBIORCZE ZESTAWIENIA KOSZTÓW

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 38 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA DEROGACYJNA bóbr i wydra

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 39 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA DEROGACYJNA nietoperze

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 40 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA DEROGACYJNA odnożyca

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 41 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA DEROGACYJNA płazy i gady

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 42 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA DEROGACYJNA - porosty

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 43 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA DEROGACYJNA - ptaki

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 44 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 45 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Materiały środowiskowe - SPROSTOWANIE RDOŚ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 46 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (należy ściągnąć pliki o nazwie PROJEKT BUDOWLANY cz. 1/18 do cz. 18/18 oraz plik PROJEKT BUDOWLANY, następnie rozpakować skompresowany plik PROJEKT BUDOWLANY

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 47 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 1/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 48 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 2/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 49 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 3/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 50 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 4/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 51 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 5/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 52 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 6/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 53 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 7/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 54 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 8/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 55 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 9/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 56 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 10/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 57 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 11/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 58 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 12/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 59 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 13/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 60 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 14/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 61 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 15/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 62 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 16/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 63 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 17/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 64 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY cz. 18/18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 65 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - WYMAGANIA OGÓLNE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 66 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - BRANŻA DROGOWA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 67 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - MOST NAD RZEKĄ NARUSĄ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 68 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 1

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 69 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 70 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 71 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 72 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 5

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 73 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 6

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 74 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OBIEKTY INŻYNIERSKIE - PRZEPUSTY cz. 7

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 75 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA SANITARNA - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 76 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 77 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 78 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 79 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 80 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 81 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA SSPW, PCSS, HAWE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 82 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA GEOTECHNICZNA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 83 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA ZIELEŃ - INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 84 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - BRANŻA ZIELEŃ - SZATA ROŚLINNA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 85 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY (należy ściągnąć pliki o nazwie PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1/25 do cz. 25/25 oraz plik PROJEKT WYKONAWCZY, następnie rozpakować skompresowany plik PROJEKT WYKONAWCZY

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 86 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 87 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 2/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 88 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 3/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 89 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 4/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 90 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 5/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 91 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 6/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 92 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 7/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 93 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 8/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 94 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 9/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 95 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 10/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 96 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 11/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 97 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 12/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 98 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 13/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 99 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 14/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 100 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 15/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 101 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 16/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 102 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 17/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 103 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 18/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 104 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 19/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 105 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 20/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 106 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 21/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 107 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 22/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 108 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 23/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 109 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 24/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 110 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 25/25

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 111 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - DECYZJA ZRID

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 112 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - POZWOLENIE NA PRACE KONSERWATORSKIE MOST NARUSA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 113 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - POZWOLENIE NA REMONT MOSTU NARUSA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 114 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 115 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ - DECYZJA W SPRAWIE USTALENIA CENY DREWNA

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 116 Opis pliku: Pismo nr 1 - Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dn. 21.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-04-06

Nr 117 Opis pliku: ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dn. 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 118 Opis pliku: Pismo nr 2 - Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - pismo przewodnie z dn. 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 119 Opis pliku: Zmieniona SIWZ z dn. 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 120 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 121 Opis pliku: Zmieniony dokument umowy oraz OWK +SWK z dn. 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 122 Opis pliku: Zmieniony JEDZ na dzień 17.05.2018 r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 123 Opis pliku: Zmieniony JEDZ na dzień 17.05.2018 r. - wersja xml do zaimportowania

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-17

Nr 124 Opis pliku: ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dn. 29.05.2018 r. - przesunięcie terminu na dn. 21.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-05-29

Nr 125 Opis pliku: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY z dn. 12.06.2018 r. - termin składania ofert bez zmian

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-12

Nr 126 Opis pliku: ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA - przesunięcie terminu na dn. 06.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-15

Nr 127 Opis pliku: Pismo nr 6 - Odpowiedzi na pytania Wykonawców + zmiana treści SIWZ + Ogłoszenia o zamówieniu ( termin składania i otwarcia ofert przesunięty na dn. 10.07.2018 r.)

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 128 Opis pliku: ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dn. 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 129 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesunięcie terminu na dn. 10.07.2018 r.)

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 130 Opis pliku: Przedmiary - Most nad rzeką Narusą

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 131 Opis pliku: Przedmiary - Przepusty

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 132 Opis pliku: Kosztorys ofertowy - Most nad rzeką Narusą

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 133 Opis pliku: Kosztorys ofertowy - Przepusty

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 134 Opis pliku: Rys. zbrojenia prefabrykatu

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 135 Opis pliku: Rys. zbrojenia ścianki czołowej

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 136 Opis pliku: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (zmiana warunków udziału w postępowaniu) - przesunięcie terminu na dn. 11.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-22

Nr 137 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-11

wróć