Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb :
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 10.07.2018 r., do godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert : do dn. 10.07.2018 r., do godz. 12:30.
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/40/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-04-11
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 070-154337


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2018-04-11

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo. PDF

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 2 Opis pliku: Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (należy złożyć do oferty) Wykonawca powinien zapisać zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej plik xml na dysku lokalnym czy innym nośniku danych. Wersja elektroniczna JEDZ/ ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna, jeżeli nie zostanie zaimportowania do serwisu eESPD. W celu poprawnego zaimportowania JEDZ-a należy postępować zgodnie z pkt. 13.2 b) SIWZ.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 3 Opis pliku: Załączniki do SIWZ DW 504 odc. 2 (zał. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 2 do SIWZ DW. 504 odc. 2 - Formularz Oferty - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 3 do SIWZ DW. 504 odc. 2 - Wzór wykazu robót budowlanych - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 4 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 5 do SIWZ DW. 504 odc. 2 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 6 do SIWZ DW 5-4 odc. 2- Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 7 do SIWZ - Ogólne oraz Szczególne Warunki Kontraktu - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 7 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Dokument umowy - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 11 Opis pliku: Załącznik nr 8 Dw 504 odc. 2 - Wzór gwarancji jakości - załącznik do umowy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 12 Opis pliku: Załącznik nr 9 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Wzór Tabeli Dane Kontraktowe - załącznik do umowy - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 11 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia dot. umowy o pracę -

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 14 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-S 070-154337 z dnia 11.04.2018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 15 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW. 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY - ZBIORCZE ZESTAWIENIA KOSZTÓW

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 16 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY - WYMAGANIA OGÓLNE

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 17 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 2. BRANŻA DROGOWA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 18 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 3. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 3.1 MOST NAD KANAŁEM KOPERNIKA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 19 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 KOSZTORYS OFERTOWY 3. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 3.2 MOST NAD RZEKĄ BAUDĄ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 20 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 KOSZTORYS OFERTOWY 4. BRANŻA SANITARNA 4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 21 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 KOSZTORYS OFERTOWY 4. BRANŻA SANITARNA 4.2 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 22 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 4. BRANŻA SANITARNA 4.3 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 23 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 5. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 5.1 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 24 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 5. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 5.2 PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 25 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.1 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (ORANGE)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 26 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.2 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (SSPW, PCSS, HAWE)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 27 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.3 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (NETIA)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 28 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.4 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (RWT OLSZTYN)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 29 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.5 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (BRANSAT)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 30 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 ? KOSZTORYS OFERTOWY 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.6 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (VECTRA)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 31 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 ? KOSZTORYS OFERTOWY 7. BRANŻA GEOTECHNICZNA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 32 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 ? KOSZTORYS OFERTOWY 8. BRANŻA ZIELEŃ 8.1 INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 33 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 8. BRANŻA ZIELEŃ 8.2 SZATA ROŚLINNA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 34 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - KOSZTORYS OFERTOWY ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 35 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja derogacyjna nietoperze DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 36 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja derogacyjna nietoperze DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 37 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja derogacyjna odnożyca DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 38 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja derogacyjna płazy i gady DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 39 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja derogacyjna porosty DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 40 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja derogacyjna ptaki DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 41 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - decyzja środowiskowa DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 42 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Materiały środowiskowe - sprostowanie DŚ DW 504

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 43 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (należy ściągnąć pliki o nazwie PROJEKT BUDOWLANY cz. 1/18 do cz. 18/18 oraz plik PROJEKT BUDOWLANY, następnie rozpakować skompresowany plik PROJEKT BUDOWLANY

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 44 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 1/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 45 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 2/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 46 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 3/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 47 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 4/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 48 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 5/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 49 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 6/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 50 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 7/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 51 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 8/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 52 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 9/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 53 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 10/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 54 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 11/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 55 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 12/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 56 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 13/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 57 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 14/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 58 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 15/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 59 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 16/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 60 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 17/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 61 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ dw. 504 odc. 2 - PROJEKT BUDOWLANY cz. 18/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 62 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 63 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 2. BRANŻA DROGOWA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 64 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 PRZEDMIAR ROBÓT 3. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 3.1 MOST NAD KANAŁEM KOPERNIKA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 65 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 3. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 3.2 MOST NAD RZEKĄ BAUDĄ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 66 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 4. BRANŻA SANITARNA 4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 67 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 4. BRANŻA SANITARNA 4.2 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 68 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 4. BRANŻA SANITARNA 4.3 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 69 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 5. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 5.1 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 70 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 5. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 5.2 PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 71 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.1 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (ORANGE)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 72 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.2 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (SSPW, PCSS, HAWE)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 73 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.3 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (NETIA)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 74 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.4 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (RWT OLSZTYN)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 75 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.5 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (BRANSAT)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 76 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 6. BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 6.6 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ (VECTRA)

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 77 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 7. BRANŻA GEOTECHNICZNA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 78 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 8. BRANŻA ZIELEŃ 8.1 INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 79 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PRZEDMIAR ROBÓT 8. BRANŻA ZIELEŃ 8.2 SZATA ROŚLINNA

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 80 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW. 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY (należy ściągnąć pliki o nazwie PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1/25 do cz. 25/25 oraz plik PROJEKT WYKONAWCZY, następnie rozpakować skompresowany plik PROJEKT WYKONAWCZY

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 81 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 82 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 2/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 83 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 3/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 84 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 4/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 85 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 5/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 86 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 6/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 87 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 7/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 88 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 8/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 89 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 9/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 90 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 10/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 91 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 11/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 92 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 12/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 93 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 13/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 94 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 14/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 95 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 15/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 96 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 16/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 97 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 17/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 98 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 18/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 99 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 19/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 100 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 20/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 101 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 21/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 102 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 22/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 103 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 23/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 104 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 24/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 105 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 25/25

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 106 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - decyzja nr 3-2016 dotycząca cen drewna DW 504 odc. 2

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 107 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Decyzja ZRID DW 504 odc. 2

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 108 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - pozwolenie na prace konserwatorskie kanał kopernika DW 504 odc. 2

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 109 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - pozwolenie na remont kanału kopernika DW 504 odc. 2

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 110 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 - Pozwolenie wodnoprawne DW 504 odc. 2

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 111 Opis pliku: Załącznik nr 10 do SIWZ DW 504 odc. 2 -sprostowanie decyzji na prace konserwatorskie most na kanale Kopernika DW 504 odc. 2

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-04-11

Nr 112 Opis pliku: PISMO NR 1 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 17.05.2018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 08.06.2018

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-17

Nr 113 Opis pliku: Odp. na pytania wykonawców z dnia 17.05.2018 r

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-17

Nr 114 Opis pliku: Ogłoszenie zmiany z dnia 17.05.2018 r. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 08.06.2018 R.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-17

Nr 115 Opis pliku: Zał. nr 7 - OWK i SWK DW 504 zm. z dnia 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-17

Nr 116 Opis pliku: Wzór umowy - Zmiana z dnia 17.05.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-17

Nr 117 Opis pliku: SIWZ 504 Frombork - Braniewo odc. 2 - 1 zmiana z dnia 17.05.2018 r. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 08.06.2018 R.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-17

Nr 118 Opis pliku: Pismo nr 2 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 29.05.2018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-29

Nr 119 Opis pliku: Odp. na pytania wykonawców z dnia 29.05.2018 r

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-29

Nr 120 Opis pliku: Ogłoszenie zmiany z dnia 29.05.2018 r. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.06.2018 R.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-29

Nr 121 Opis pliku: Załącznik nr 12 do SIWZ DW 504 odc. 2- Oświadczenie RODO

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-29

Nr 122 Opis pliku: SIWZ 504 Frombork - Braniewo odc. 2 - 2 zmiana z dnia 29.05.2018 r. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.06.2018 R.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-05-29

Nr 123 Opis pliku: Pismo nr 3 - Odpowiedzi na pytania nie wpływające na zmianę terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 19.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-07

Nr 124 Opis pliku: Pismo nr 4 - Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia jedynie w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj. nowy termin 06.07.2018 r. oraz godziny składania tj. 12:00 otwarcia ofert tj.12:30

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-15

Nr 125 Opis pliku: SIWZ z dnia 15.06.2018 - Ref. 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-15

Nr 126 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.06.2018 - Ref. 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-15

Nr 127 Opis pliku: Pismo nr 5 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 22.06.2018

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 128 Opis pliku: Zmienione strony SIWZ (str. 1, 8 i 24) z dnia 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 129 Opis pliku: SWK z dnia 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 130 Opis pliku: Odpowiedzi na pytania zał. do pisma 5 z dnia 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 131 Opis pliku: Pytania Wykonawców

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 132 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie terminu z dnia 22.06.2018 Nowy termin to 10.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 133 Opis pliku: Ogłoszenie - Zmiana w zakresie warunków udziału w postępowaniu z dnia 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 134 Opis pliku: Wzór umowy - zmiana z dnia 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 135 Opis pliku: Przedmiar robót - Most na rzece Baudzie 22.06.2018

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 136 Opis pliku: Przedmiar robót - Most nad Kanałem Kopernika 22.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 137 Opis pliku: Kosztorys ofertowy most nad rzeką Bauda

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 138 Opis pliku: Kosztorys ofertowy most nad Kanałem Kopernik

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-06-22

Nr 139 Opis pliku: Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 10.07.2018 r. -ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/40/18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-07-10

Nr 140 Opis pliku: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 23.07.2018 R. REF. 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-07-23

Nr 141 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 504 - Unieważniony. Ref 40

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-08-10

wróć