Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. Podlasek w zakresie budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych oraz rozbudowa DW 538 w zakresie poszerzenia i nakładki w msc. Podlasek - Etap I : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w msc. podlasek w zakresie budowy chodnika i dwóch zatok autobusowych"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 27.06.2018r. godz 11:00
Termin otwarcia ofert : 27.06.2018r godz 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-1/PN/3220/53/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-05-19
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 095-214704


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2018-05-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 095-214704 z dnia 19.05.2018r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - SIWZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - załączniki do SIWZ od 2-10 - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - formularz ofertowy ( zał Nr 2 SIWZ) - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - wykaz robót budowlanych ( zał Nr 3 SIWZ) wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - oświadczenie dot przynależności gr. kapit ( Zał Nr 4 SIWZ) - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 7 - zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów ( Zał Nr 5 SIWZ) - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 8 Opis pliku: Zał Nr 8 - zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa ( Zał Nr 6 SIWZ) wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 9 - wzór umowy ( Zał Nr 7 SIWZ) - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 10 Opis pliku: Zał Nr 10 - JEDZ - wersja PDF

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 11 Opis pliku: Zał Nr 11 - JEDZ - wygenerowana w serwisie eESPD elektroniczna wersja JEDZ/JEDZ ESPD w formacie xml. Instrukcja wypełnienia pkt 13 SIWZ.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 12 Opis pliku: Zał Nr 12 - Geologia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 13 Opis pliku: Zał Nr 13 - Projekt Budowlany

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 14 Opis pliku: Zał Nr 14-Projekt Wykonawczy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 15 Opis pliku: Zał Nr 15 - POR

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 16 Opis pliku: Zał Nr 16 - PRZEDMIAR ROBÓT

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 17 Opis pliku: Zał Nr 17 - KOSZTORYS OFERTOWY

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 18 Opis pliku: Zał Nr18 - zmieniona strona 29 SST

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 19 Opis pliku: Zał Nr 19 - SST

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 20 Opis pliku: Zał Nr 20 - opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 21 Opis pliku: Zał Nr 21 - wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dot. wymóg zatrudnienia wykonawcy lub podwykonawcy na umowę o prace o których mowa w art 29 ust 3a Pzp oraz 3.6. SIWZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 22 Opis pliku: Zał Nr 22 - zakres zamówienia podobnego

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 23 Opis pliku: Zał Nr 23 - przyjęcie robót

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 24 Opis pliku: Zał Nr 24 - zgłoszenie robót

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-05-21

Nr 25 Opis pliku: Zał Nr 25 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.06.2018

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-06-07

Nr 26 Opis pliku: Zał Nr 25 - SIWZ + zał Nr 11 - wersja PDF - zmiany 07.06.18

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-06-07

Nr 27 Opis pliku: Zał Nr 26 - Pismo w sprawie zmiany SIWZ i ogłoszenia z dnia 07.06.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-06-07

Nr 28 Opis pliku: Zał Nr 27 - oświadczenie RODO wersja edytowalna - 07.06.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-06-07

Nr 29 Opis pliku: Załącznik Nr 28 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Z DNIA 28.06.2018r

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2018-06-28

wróć