Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa przepustów na terenie działania RDW w Nidzicy z podziałem na 2 części: część nr 1 - Przebudowa przepustu w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku Malbork - Susz, koło miejscowości Różnowo; Część nr 2 - Przebudowa przepustu w km 48+432 drogi nr 515 k/m Różnowo.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 10.08.2018 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : 10.08.2018 r. godz. 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.TM-1/PN/3220/79/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-06-29
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 123-278483


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-06-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: SIWZ wraz z załącznikami z dnia 29.06.2018 r. w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 2 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 3 Opis pliku: Załącznik nr 1 - Wzór Jednolitego Dokumentu Zamówienia w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 - Wzór Jednolitego Dokumentu Zamówienia w wersji xml

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 6 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - Pozwolenie na budowę

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 11 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - Projekt budowlany

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 12 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - Projekt wykonawczy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - PW Telekom

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 14 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - KO z przedmiarem robót

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 15 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - ST Różnowo

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 16 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - Organizacja Ruchu

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 17 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - Dokumentacja geotechniczna

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 18 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - OWP Różnowo

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 19 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 1 - kosztorys ofertowy Exel

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 20 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Projekt wykonawczy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 21 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - PB strona tytułowa

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 22 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Rys. 1

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 23 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Rys. 2

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 24 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Rys. 3

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 25 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Rys. 4

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 26 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Badania geotechniczne

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 27 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Projekt Wykonawczy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 28 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Projekt organizacja ruchu

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 29 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Przedmiar

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 30 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Kosztorys ofertowy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 31 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - kosztorys ofertowy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 32 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - kosztorys ofertowy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 33 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 -SST

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 34 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Kosztorys ofertowy wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 35 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Kosztorys ofertowy wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 36 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Kosztorys ofertowy wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 37 Opis pliku: Załącznik nr 8 dla części nr 2 - Operat wodnoprawny

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 38 Opis pliku: Załącznik nr 11 - Oświadczenie wykonawcy o wypełnianiu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-29

Nr 39 Opis pliku: Pismo nr 1 - zmiana SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu składania ofert - pismo wraz z załącznikami

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-10

Nr 40 Opis pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-10

Nr 41 Opis pliku: Zmieniony Formularz ofertowy aktualny na dzień 10.07.2018 r. w formie edytowalnej.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-10

Nr 42 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-08-10

wróć