Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa obiektów inżynierskich – Przebudowa przepustu w km 57+440 drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Lipowo.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 17.08.2018 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 17.08.2018 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–1/PN/3220/81/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-07-07
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 129-293224


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-07-09

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018-S 129-293224

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 2 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ FORMULARZA JEDZ WERSJA XML

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PRZYKŁAD TREŚCI ZOBOWIĄZANIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 7 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW OPIS TECHNICZNY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 8 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 9 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW PRZEDMIAR

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 10 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW SST

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 11 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW OPIS DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 12 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW INWENTARYZACJA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 13 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW OPERAT WODNOPRAWNY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 14 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW PLAN SYTUACYJNY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 15 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PRZEKRÓJ

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 16 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PW STR. 9-10 DO OPERATU WODNOPRANEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 17 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PROJEKT BUDOWLANY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 18 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 PB BADANIA GEOTECHNICZNE

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 19 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI ZATRUDNIENIE O PRACĘ

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 20 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ OŚWIADCZENIE RODO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 21 Opis pliku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-07-09

Nr 22 Opis pliku: INFORMACJA PODANA NA OTWARCIU OFERT W DNIU 17.08.18 ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-08-17

Nr 23 Opis pliku: PRZYKŁAD OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-08-17

wróć